Slider

ERIF Rejestr Dłużników – Infokonsument

ERIF jest obecny w Polsce już od 13 lat i należy do wąskiego grona Biur Informacji Gospodarczej w Polsce, które dla wielu obywateli stanowią wzór listy dłużników. Spośród innych rejestrów dłużników wyróżnia ERIF  umieszczanie informacji na temat wierzytelności obsługiwanych przez największą grupę zarządzania wierzytelnościami w Polsce (Grupę KRUK). Dane te  są niedostępne w żadnym innym biurze informa­cji gospodarczej. Infokonsument był również prekursorem wprowadzania informacji pozytywnej, a inne rejestry poszły jego śladem.
Rejestr dłużników ERIF (InfoKonsument) działa według zapisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Oznacza to, że jego zadania to pozyskiwanie, gromadzenie i (co najważniejsze) udostępnianie danych i informacji gospodarczych. Całość jest realizowana online, dzięki czemu z rejestru dłużników ERIF można swobodnie korzystać z dowolnego miejsca i w każdym czasie. Wpisy na temat dłużników są wprowadzane do bazy rejestru InfoKonsument przez przedsiębiorców z wszystkich sektorów gospodarki a także przez osoby fizyczne i inne instytucje, w tym samorządowe. Wymiana informacji zachodzi w dwie strony, gdyż ci, którzy dostarczają informacje do rejestru równocześnie także korzystają z informacji wprowadzanych przez innych. Dzięki takiej obustronnej wymianie informacji, praktycznie nie ma szans na zatajenie faktu wpisania dłużnika na czarną listę ERIF.
Rejestr InfoKonsument ma jednego akcjonariusza - należy do Kruk Spółka Akcyjna. Całą radę nadzorczą ERIF-u tworzą prezes i osoby zasiadające w zarządzie KRUK S.A. tj. Piotr Krupa, Urszula Okarma i Agnieszka Kułton. Prezesem rejestru jest zaś Justyna Szymczak. Sieć powiązań ERIF z innymi firmami można zobaczyć na poniższym schemacie:

 

 

ERIF powiązania kapitałowe

ERIF lista nazwisk

Czy zdziwił Cię fakt, że na stronie internetowej ERIF nie ma udostępnionej wyszukiwarki danych o dłużnikach? Spieszymy więc z wyjaśnieniem, dlaczego tak jest, że nie ma możliwości natychmiastowego sprawdzenia się na liście. InfoKonsument jest jednym z kilku działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. W związku z tym musi przestrzegać zapisów określonych w ustawie, która reguluje działalność tego typu instytucji. Ustawa stanowi, że takie informacje mogą być przekazywane tylko na prośbę podmiotów, które zawarły umowę z danym BIG-iem. Dlatego właśnie ERIF nie może udzielić informacji „na zawołanie”, dla każdego chętnego.

Nie da się więc zweryfikować, czy w rejestrze dłużników ERIF figuruje nasz kolega, sąsiad, szef z pracy czy inna znajoma osoba. Sprawdzenie siebie w rejestrze InfoKonsument również nie jest tak proste, aby wystarczyło wpisać kilka informacji w formularzu i kliknąć „Szukaj”. Ma to sens, gdyż jeśli chodzi o sprawdzenie relacji dłużnik-wierzyciel, powinni móc tego dokonać tylko ci, którzy są tym obiektywnie zainteresowani – czyli mają podpisaną umowę. Każdy, kto chciałby posiąść takie informacje tylko i wyłącznie dla zaspokojenia własnej ciekawości, musi na szczęście obejść się smakiem.

Podsumowując, można sprawdzić danego dłużnika w ERIF (tak samo jak i siebie), ale koniecznym warunkiem jest posiadanie umowy (by sprawdzić danego dłużnika) lub weryfikacja konta (by sprawdzić siebie w bazie InfoKonsumenta).

Dane osobowe przechowywane w bazie ERIF są chronione, by dostępu do nich nie mogły uzyskać osoby postronne. Żadne Biuro Informacji Gospodarczej działające na terenie Polski nigdy nie udostępni listy dłużników w takiej formie, jak pokazano to poniżej:

ERIF spis imienny
L.p. Dane PESEL Kwota Tytułem
1 Abakanowicz Maria 53021470145 1113,25 zł Telefonia Orange
2 Adamowicz Bartosz 79122520788 650 zł PKP - przejazd bez biletu
3 Adziewicz Eleonora 36051741032 333,99 zł Telewizja NC+
4 Afanowicz Jakub 60021025879 1252 zł Pożyczka VIVUS
5 Albicki Zenon 52013028742 5005,54 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa
6 Ambroszkiewicz Jan 30112502147 785,10 zł Telefonia Play
7 Ankiewicz Bogumiła 65070345832 2158 zł Pożyczka Vanquis
8 Aściszewski Teofil 76051439702 300 zł MPK Dąbrowa Górnicza
9 Augustynowicz Jan 45120826579 2001,25 zł Pożyczka Provident
10 Azarewicz Monika 90062278104 1278, 64 zł Telewizja Polsat

Jak sprawdzić się w ERIF

Każdy obywatel Polski ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia statusu swojej osoby w rejestrze InfoKonsument raz na pół roku. Taka możliwość jest zagwarantowana ustawowo, więc w ciągu 6 miesięcy możemy jednorazowo pobrać bezpłatny raport na swój temat. Każde dodatkowe pobranie takiego raportu skutkuje już koniecznością uiszczenia symbolicznej kwoty w wysokości 3 zł.

Oczywiście z racji ochrony przed nadużyciami (chociażby w celu uniknięcia prób zdobycia informacji przez osoby postronne) musisz przejść proces rejestracji i weryfikacji swojej tożsamości. Portal InfoKonsument usprawnił jednak ten proces na tyle, że można tego dokonać szybko i bez dodatkowych kłopotów.

Tematykę przechodzenia procedury pobrania raportu ze strony InfoKonsument i jego zrozumienia poruszył już wcześniej serwis internetowy Windykowani

(Windykowani.pl - ERIF i inne listy dłużników)

Można zatem powiedzieć, że pobranie takiego raportu i pozyskanie informacji na swój temat jest proste i zajmuje tylko moment. Niezbędnym wymogiem jest przesłanie skanu dowodu osobistego, gdyż jest to podstawowa czynność umożliwiająca weryfikację naszej tożsamości. Rejestracja w InfoKonsumencie (czyli założenie konta) jest oczywiście całkowicie darmowa.

Czyszczenie ERIF

Wielu konsumentów zadaje sobie pytanie, w jaki sposób mogą dokonać usunięcia wpisu na swój temat z listy dłużników InfoKonsument. W większości przypadków poszukują oni informacji w Internecie. Niestety, to, co znajdą, nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością i tym, jak realnie wygląda proces wykasowania wpisu z rejestru. W sieci można również znaleźć wiele ofert odpłatnej pomocy w usuwaniu wpisów. Nie jest to jednak konieczne i może doprowadzić do niepotrzebnego wydania pieniędzy.

Aby temu zapobiec (a także oszczędzić sobie czasu) przedstawiamy informacje odnośnie tego, w jaki sposób usunąć negatywny wpis o sobie z bazy ERIF.

przepisy dotyczące czyszczenia listy dłużników

Jeśli chodzi o wszystkie Biura Informacji Gospodarczej (w tym również InfoKonsument) zasady dotyczące usuwania negatywnych wpisów z rejestrów dłużników są regulowane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (inaczej zwaną „Ustawą o BIG”). Zawarte są tam takie informacje:

Jeśli dla kogoś powyższe zapisy nie są jasne, wyjaśniamy na czym to dokładnie polega. Otóż w przypadku dokonania całkowitej spłaty zobowiązań przez dłużnika, wpis na jego temat musi zostać usunięty z rejestru w ciągu 14 dni. Taki obowiązek ciąży na podmiocie, który dokonał danego wpisu. Musi więc on wysłać do ERIF żądanie aktualizacji (w przypadku częściowej spłaty) bądź żądanie usunięcia danego wpisu (w sytuacji całkowitej spłaty zobowiązań).

W związku z tym, jedyne co należy wykonać, by usunąć wpis na swój temat z rejestru InfoKonsument to spłacenie całości zobowiązania. Wierzyciel, bez względu na jego dobrą lub złą wole, ma prawny obowiązek zadbać o to, aby dane na nasz temat zniknęły z bazy danych. Jeśli się do tego nie dostosuje, może zostać obciążony kara finansową w wysokości 30 000 zł.

 

ERIF Adres

00-095 Warszawa
Plac Bankowy 2

+48 22 59 42 515
info@erif.pl

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Dlaczego jestem w ERIF (Infokonsumencie)?

Fakt posiadania zobowiązań finansowych wobec wierzycieli jest jedynym powodem, dla którego wpis na nasz temat znalazł się na liście dłużników InfoKonsument. Tymi zobowiązaniami mogą być niespłacane w terminie pożyczki, kary za tzw. „jazdę na gapę”, nieuregulowane rachunki za media (telewizja, telefon itd.), których konsekwencją jest nałożenie kary za wcześniejsze zerwanie umowy.

Czy mogę sprawdzić się w rejestrze dłużników ERIF?

Jak najbardziej jest to możliwe. Wystarczy posiadać dostęp do komputera i Internetu, ponieważ cała procedura jest przeprowadzana online. Rejestr InfoKonsument daje gwarancję bezpłatnego wygenerowania raportu na swój temat raz na pół roku. Każde dodatkowe, częstsze sprawdzenie pociąga już za sobą konieczność uiszczenia opłaty.

Ile kosztuje sprawdzenie w ERIF?

Na mocy ustawy regulującej działalność Biur Informacji Gospodarczej, dostęp do raportu jest bezpłatny raz na 6 miesięcy. Jeśli mamy potrzebę sprawdzić się częściej, to opłata wynosi 3 zł za każdorazowe pobranie raportu.

Czy mogę wystąpić do ERIF o usunięcie wpisu?

Nie ma takiej możliwości. Rejestr dłużników InfoKonsument nie ma uprawnień do tego, by dodawać bądź usuwać wpisy na temat dłużników. Rejestr ERIF tylko zarządza bazą dłużników i podmiotów, które z nimi współpracują. Przykładowo, Nowak przedwcześnie zerwał umowę ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, w wyniku czego została na niego nałożona kara finansowa, której nie zapłacił. Operator telekomunikacyjny dokonał więc wpisu do bazy ERIF. ERIF, który jest podmiotem administrującym, dopisał więc Nowaka do listy dłużników na polecenie swojego klienta, czyli firmy telekomunikacyjnej. Dopiero, gdy operator wyda dyspozycję odnośnie zmiany statusu swojego dłużnika, ERIF będzie mógł dokonać korekty wpisu. Należy podkreślić, że rejestr InfoKonsument nie jest stroną w relacji wierzyciel-dłużnik, a jedynie zarządcą bazy danych, który pośredniczy w obsłudze i modyfikacji treści w niej zawartych.

Kto wpisał mnie do ERIF (Infokonsumenta). Jak to sprawdzić?

Jedyną możliwością uzyskania informacji, kto stoi za wpisaniem do ERIF, jest pobranie raportu na swój temat. Nie ma innego sposobu, by to zweryfikować.

Czy BIK i ERIF to jest to samo?

Absolutnie nie, są to rozdzielne i działające na innych zasadach bazy danych. ERIF jest jednym z Biur Informacji Gospodarczej, a BIK to Biuro Informacji Kredytowej. Różnica między tymi dwoma typami podmiotów polega na tym, że BIK gromadzi wyłącznie informacje odnośnie kredytów i pożyczek, natomiast BIG (do którego zalicza się InfoKonsument) zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących rozmaitych innych typów dłużników – przykładowo zadłużonych wobec firm telekomunikacyjnych, wspólnot mieszkaniowych czy przewoźników. Obrazując to w prostszy sposób, można powiedzieć, że przykładowy dłużnik zalegający z fakturami za prąd z dużym prawdopodobieństwem znajdzie się w BIG-u (w tym w ERIF), ale nie zostanie wpisany do BIK-u.

Co grozi za obecność na liście ERIF?

Dłużnik zazwyczaj nie powinien odczuwać konsekwencji umieszczenia wpisu na jego temat w rejestrze ERIF. Jedyną sytuacją, w której widnienie na liście dłużników może stanowić problem, jest zawarcie umowy wymagającej okazania wiarygodności (wszędzie tam, gdzie liczy się zaufanie). W przypadku, gdy druga strona umowy może zweryfikować potencjalnego klienta w bazie ERIF i odszuka tam negatywne informacje na jego temat, to może utracić zainteresowanie sfinalizowaniem danej umowy. Staje się jasne, że potencjalny klient ma problemy z wywiązywaniem się z tego rodzaju umów i do chwili obecnej nie spłacił swoich zobowiązań. 

Jak uregulować zadłużenie wobec ERIF?

Widnienie na liście dłużników ERIF absolutnie nie oznacza zadłużenia wobec tej firmy. To podmiot, który dokonał wpisu na nasz temat na czarną listę, jest naszym wierzycielem. Jeśli tylko pobierzemy raport z InfoKonsumenta, możemy natychmiastowo dowiedzieć się, kim jest nasz wierzyciel.

Czy Infokonsument (ERIF) nalicza odsetki?

Z racji tego, że InfoKonsument nie jest wierzycielem, absolutnie nie nalicza żadnych odsetek. Jedyną rolą InfoKonsumenta jest zarządzanie dużą bazą danych dotyczących dłużników, którą informacjami „wypełniają” konkretni wierzyciele. ERIF w żadnym wypadku nie obciąża w jakikolwiek sposób osób, które znajdują się na czarnej liście i nie nalicza im żadnych odsetek.

Porady

Lista dłużników pomaga zabezpieczyć PESEL

Nurtuje Cię ciekawość, czy Twój PESEL był sprawdzany? Istnieje możliwość darmowego przekonania się o tym fakcie. Jedyne, co trzeba zrobić, to uruchomić usługę automonitoringu czyli automatycznej kontroli np. zapytań o pożyczki w serwisie infokonsument.pl. Nasza bieżąca kondycja finansowa może się zmieniać, tak samo jak i Informacje o nas w rejestrze biura informacji gospodarczej ERIF. Jeśli […]

Informacje z Infokonsumenta – ERIF

Jak informuje Rejestr Dłużników  ERIF BIG S.A. w jego zasobach znajduje się już ponad 5 milionów informacji gospodarczych. Dotyczą one zarówno zadłużenia, jak i terminowo opłacanych zobowiązań finansowych osób i firm. Z terminowo opłacanych zobowiązań wyłania się dobra historia kredytowa danej osoby czy firmy. Już wcześniej pisaliśmy co to jest Informacja Pozytywna i jakie ma […]
jak sprawdzić biuro podróży

Jak sprawdzić biuro podróży na liście dłużników

Wiele osób przed wakacyjnym wyjazdem zastanawia się, jak sprawdzić biuro podróży na liście dłużników. Nikt przecież nie chciałby powierzyć swojego urlopu komuś mającemu kłopoty finansowe, niezapłacone faktury czy wręcz bankrutowi. Wakacje będące miłym wspomnieniem, czy koszmarem, o którym chcielibyśmy zapomnieć? To od Ciebie zależy, jak spędzisz swój wakacyjny urlop. W serwisie infokonsument.pl możesz zapoznać się użytecznymi poradami […]
Zobacz wszystkie porady