Bez kategorii

Dobra historia pożyczkowa, czyli Informacja Pozytywna

Informacja pozytywna ERIF
Dzięki pożyczkom łatwiej wziąć kredyt.

Informacja pozytywna ERIF

Czym jest informacja pozytywna ERIF? Dlaczego tak istotne jest zadbanie o nią? Dzięki usłudze ERIF-u i Infokonsumenta każdy uzyskuje możliwość weryfikacji i stworzenia swojej pozytywnej historii płatniczej.

Czym jest informacja pozytywna ERIF?

Pozytywna informacja gospodarcza jest równoznaczna z potwierdzeniem, że dana firma lub osoba fizyczna rzetelnie wywiązuje się ze spłacania swoich zobowiązań finansowych. Zadaniem Rejestru dłużników ERIF BIG S.A. jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących pozytywnych informacji gospodarczych zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530).

Dzięki czemu możemy uzyskać pozytywny wpis do rejestru dłużników?

Pozytywny wpis do Rejestru ERIF (Infokonsument) można uzyskać między innymi za:

  • spłatę rat kredytu konsumenckiego lub hipotecznego,
  • regularne opłacanie rachunków za media (prąd, gaz), multimedia (telefon, telewizja, Internet) i innych stałych zobowiązań,
  • terminowe płacenie czynszu w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej,
  • spłatę rat ugody zawartej z wierzycielem,

a także wszelkich pozostałych zobowiązań, które reguluje się zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie.

W jaki sposób pozytywna informacja na mój temat może znaleźć się w rejestrze dłużników ERIF?

Przekazania pozytywnej informacji gospodarczej może dokonać wierzyciel, wobec którego reguluje się zobowiązania finansowe. Może on tego dokonać na dwa sposoby:

  • na naszą prośbę (naszą = klienta), w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez nas odpowiedniego wniosku o dopisanie do BIG-u informacji pozytywnej,
  • z własnej woli, ale za naszą zgodą, także w ciągu 14 dni od dnia całkowitej spłaty naszego zobowiązania.

Warunkiem tego, aby pozytywne informacje gospodarcze na nasz temat były dodane do bazy danych Rejestru ERIF, nasze zobowiązanie finansowe musiało powstać w wyniku określonego stosunku prawnego – przykładowo z tytułu umowy abonamentowej lub umowy o kredyt. Wierzyciel może przekazać pozytywną informację pod warunkiem, że od momentu spełnienia świadczenia z tytułu danego zobowiązania nie minęło więcej niż 12 miesięcy, bądź też zobowiązanie zostało spłacone w terminie (ewentualnie z opóźnieniem nie większym niż 60 dni). Jeśli chodzi o zobowiązania ratalne, to przyjmuje się, że wywiązanie się z zobowiązania jest równoznaczne z pełną spłatą wszystkich wymagalnych rat.

Dlaczego powinno się zadbać o informację pozytywną?

Informacja pozytywna ERIF dowodzi, że jesteśmy wiarygodnym płatnikiem. Może to się przydać, jeśli będziemy chcieli skorzystać z usług instytucji pożyczkowych, banków czy innych usługodawców, którzy przed podpisaniem umowy weryfikują informacje na temat klienta w BIG-u. Robią to, by upewnić się, że dany klient jest rzetelny i będzie systematycznie spłacał  swoje zobowiązania. W związku z tym warto zadbać o budowanie pozytywnej historii płatniczej na swój temat poprzez sprawienie, aby do Rejestru były dodawane tylko pozytywne informacje. Uzyskamy w ten sposób raport niezależnej firmy, który będzie potwierdzał naszą rzetelność. Będzie można go wykorzystać także do negocjowania lepszych warunków umów z usługodawcami, takimi jak firmy pożyczkowe, telekomunikacyjne i wszelkie inne, które kładą duży nacisk na ocenę wiarygodności klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *