Bez kategorii

Lista Dłużników ERIF dla firm

Erif dla firm - lista dłużników
Lista dłużników wpisy i informacje

Lista dłużników ERIF – korzyści dla firm

ERIF dla firm – czy warto płacić abonament za możliwość monitorowania zachowań kontrahentów i klientów?

Rejestr dłużników ERIF BIG S.A. jest skutecznie działającym i aktualizowanym na bieżąco narzędziem do przekazywania informacji dotyczących płatniczej rzetelności konsumentów i przedsiębiorców. Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie rozliczenia są bezgotówkowe. I przez to istnieje większe prawdopodobieństwo niezapłacenia przez kontrahenta.

Rejestr oferuje dostęp do systemu ERIF dla firm, który z kolei daje możliwość wglądu do bazy informacji gospodarczych. Dużym atutem jest fakt, że bazy te są regularnie weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta (jako jedyne w Polsce), co daje gwarancję, że jest to obiektywne i sprawdzone źródło informacji. U konkurencji bywa z tym różnie, czasem mówi się, że bazy są niskiej jakości.  Z rejestru dłużników ERIF dla firm można skorzystać przez Internet. W tym celu została uruchomiona specjalna platforma informacyjna. Jest ona  jest dostępna do dyspozycji firm przez cały czas. Dzięki niej, można szybko i sprawnie uzyskać wgląd do informacji przechowywanych w rejestrze. Jedyne czego potrzeba, to przeglądarka internetowa.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi klienta, prowadzone jest także telefoniczne Centrum Obsługi. Jego zadaniem jest wspieranie wdrażania narzędzi rejestru ERIF w procesach obsługi należności w firmach, a także w ciągu dalszej współpracy. Rejestr Dłużników ERIF stworzył również Multimedialny Przewodnik po swoim systemie. Dzięki temu przewodnikowi zainteresowani mogą krok po kroku prześledzić, jak funkcjonuje cały mechanizm i w jaki sposób stosuje się zawarte w nim narzędzia.

ERIF wychodząc z założenia, że istnieje potrzeba indywidualnego podejścia do każdego małego i średniego przedsiębiorstwa, przedstawia swoim klientom następującą ofertę:

Weryfikacja informacji gospodarczych

Dzięki kooperacji z rejestrem dłużników ERIF, firma uzyskuje dostęp do wszelkich informacji niezbędnych, by zarządzać ryzykiem finansowym. Mając możliwość sprawdzenia wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, można zapewnić firmie pewność i stabilność, opartą o decyzje biznesowe. Dzięki sprawdzeniu w bazie Rejestru, czy znajdują się tam informacje dotyczące danego podmiotu, można skutecznie ocenić ryzyko podjęcia współpracy z nim. Redukuje się w ten sposób prawdopodobieństwo podjęcia niekorzystnych decyzji, które mogą negatywnie odbić się na kondycji i wyniku finansowym firmy.

Narzędzia ERIF dla firm

Firmy uzyskują możliwość skorzystania ze skutecznych narzędzi, które w pozytywny sposób przekładają się na zwyczaje płatnicze i terminowe spłacanie zobowiązań przez kontrahentów i konsumentów. Wpływają one także na poprawę przepływów finansowych i wartości wskaźników rotacji należności. Narzędzia dostępne w ofercie ERIF można podzielić na:

  • Narzędzia prewencyjne
  • Narzędzia windykacyjne

ERIF oferuje takie rozwiązania, które biorą pod uwagę rodzaj branży a także to, w jakiej fazie rozwoju znajduje się rynek, na którym operuje firma. Cechuje go elastyczność i jak deklaruje jest w stanie dopasować się również do indywidualnych, specyficznych potrzeb swoich klientów.

W wyniku zastosowania oferowanych narzędzi, każda firma we współpracy z rejestrem będzie w stanie wdrożyć oraz stosować efektywny i wielopoziomowy proces odzyskiwania należności:

  • Dzięki umieszczeniu pieczęci prewencyjnej rejestru dłużników ERIF dla firm na wystawianych fakturach, będą one traktowane priorytetowo przez kontrahentów. Płatnik jest w ten sposób automatycznie informowany, jakie poniesie konsekwencje w sytuacji problemu z zaległościami,
  • Przekazanie wezwania do zapłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że firma ma zamiar wyciągnąć konsekwencje, a więc dopisać dłużnika i informacje o nim do Rejestru Dłużników ERIF. Pismo, w którym wzywa się do uregulowania zaległych zobowiązań, jest bardzo często skuteczne. W końcu nikt nie chce, by negatywne informacje o nim znalazły się w biurze informacji gospodarczej,
  • Dodanie informacji o Kliencie lub Kontrahencie do bazy danych rejestru, a tym samym publiczne ujawnienie jego problemów z regulowaniem płatności, stanowi dla niego silną motywację, by jednak uiścić należną kwotę na rzecz wierzyciela. Jeśli dany podmiot znalazłby się w Rejestrze Dłużników ERIF, mogłoby to dla niego skutkować problemami z uzyskaniem pożyczek i kredytów, usług abonamentowych i zaciąganiem innych zobowiązań – zwłaszcza tych związanych z działalnością gospodarczą (umowy z kontrahentami, kredyty kupieckie itd.),
  • W sytuacji wysłania pisma o dopisaniu do rejestru dłużników ERIF, dłużnik zostaje oficjalnie poinformowany, że dane na jego temat widnieją w bazie danych ERIF. W tym momencie każdy uczestnik rynku ma potencjalną możliwość uzyskania dostępu do tej informacji. Wiedza, że każdy potencjalny Klient lub Kontrahent może dowiedzieć się wszystkiego na temat posiadanego zadłużenia, mocno mobilizuje do szybszego uregulowania zaległych zobowiązań, a tym samym do usunięcia informacji na swój temat z BIG. Szybka reakcja, podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji wystąpienia zatorów płatniczych, bardzo wspomaga polepszenie terminowości realizacji płatności po stronie Klientów i Kontrahentów.

Firma korzystająca z usług Rejestru otrzymuje możliwość śledzenia na bieżąco sytuacji finansowej swojego kontrahenta dzięki stałemu monitoringowi. Jeśli tylko do bazy zostanie dodana firma, z którą akurat się współpracuje, natychmiast taka wiedza jest przekazywana do klientów ERIF dzięki zautomatyzowanemu procesowi śledzenia informacji zawartych w bazie Rejestru. Od razu więc jest się  poinformowanym odnośnie potencjalnego ryzyka zatorów płatniczych w przypadku podjęcia współpracy z takim podmiotem. Daje to możliwość dodatkowego zabezpieczenia finansów własnej firmy poprzez realizację określonych działań prewencyjnych.

Gdy tylko firma podejmie współpracę z Rejestrem Dłużników ERIF dla firm, automatycznie uzyskuje możliwość skorzystania z pomocy konsultantów rejestru. Dzięki oferowanemu wsparciu, można efektywnie i w krótkim czasie zaimplementować rozwiązania dotyczące prewencji i windykacji. Przez cały czas jest dostępny wspomniany wcześniej Multimedialny przewodnik po systemie ERIF, z którego można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej.

Informacja pozytywna

Przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie danych dotyczących dłużników nie jest jedynym zadaniem biura informacji gospodarczej. W rejestrze znajdują się również informacje o terminowym regulowaniu zobowiązań.

Informacja pozytywna to coś, czym mogą wykazać się wszystkie podmioty i osoby fizyczne, które nie posiadają zadłużenia i w terminie regulują swoje zobowiązania. Jest to coś w rodzaju referencji udzielanych przez wiarygodną instytucję, które informują o płatniczej rzetelności. Podsumowując, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. umożliwia uzyskanie pełnej informacji gospodarczej na temat danego podmiotu. Zarówno pozyskania wiedzy na temat nieregulowanych zobowiązań (wpisy negatywne), jak i odnośnie terminowego spłacania zadłużenia (informacja pozytywna).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *